Odluka o dodjeli ugovora za pruzanje usluga odrzavanje i koristenje uredske opreme i analize troskova i izrade dokumenata sa prijedlogom optimizacije i smanjenja troskova