Odluka o dodjeli ugovora za isporuku resistografa-uredaja za profesionalnu dijegnostiku stabala i drvene grade